Dom Pomocy
Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza
w Nakle Śląskim

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza w Nakle Śląskim

Profil Domu:
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie płci męskiej.

42-620 Nakło Śl.
ul. Główna 8
nr KRS: 0000237740  ( cel:  DPS NAKŁO ŚLASKIE)

tel.: 32/ 284 32 34
e-mail: dpsnaklo@sgl.pl


"Inwestujemy w człowieka"
Nr konta:
73 1050 1386 1000 0002 0085 6409
ING Bank Śląski S.A. o/ Tarnowskie Góry

Dyrektor Domu - s. Katarzyna Pudzisz - s. Stefana

Wyświetl większą mapę
42-620 Nakło Śl. ul. Główna 8 • tel.: 32/ 284 32 34