Dom Pomocy
Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza
w Nakle Śląskim

Prezentacja domu


42-620 Nakło Śl. ul. Główna 8 • tel.: 32/ 284 32 34